schapen en wolven

Biodiversiteit

De wolvenfamilie zorgt voor biodiversiteit. Wolven vestigen zich op een bepaalde plek omdat ze zich daar thuis voelen. Ze voelen zich thuis als er voldoende ruimte en voedsel is om te kunnen leven. Dat de wolven er voor kiezen op de Veluwe te wonen, begrijpen we goed. Hier zijn nog een paar plekjes om de welpen ongestoord groot te brengen en is er genoeg wild om als voedsel te dienen.

'De schaapskudde beschermen wij tegen de wolf'

samen werken en informeren


We hebben ons in het afgelopen jaar laten voorlichten door onder andere medewerkers van de Wolven in Nederland , Universiteit in Wageningen en werken we samen met Stichting Wolf-Fencing.
Ook hebben we contact met de provincie Gelderland in relatie tot de wolf. Er is een commissie die zich buigt over eventuele schade.

wolf-fencing

We moeten er alleen wel voor zorgen dat onze schapen, die toch zo’n 9 maanden per jaar op de hei zijn, niet door de wolven worden gezien als makkelijke prooi.


We hebben daarom de omheining van onze vaste kralen, waar de schapen de nacht in doorbrengen, aangepast. De omheining is verstevigd en opgehoogd tot ca 1.20 meter, er zijn 5 stroomdraden waarvan de onderste draad op ca 20 centimeter van de grond is bevestigd. Die onderste draad moet voorkomen dat de wolven zich onder de omheining door graven. Hierbij hebben wij advies en hulp gekregen van Stichting Wolf-Fencing.

wolven in Nederland

Wolven in Nederland streven naar een conflictarm samenleven met wolven. Het is een samenwerking van Natuurmonumenten, ARK Natuurontwikkeling, FREE Nature, Koninklijke Jagersvereniging, IVN, IFAW, Landschap Overijssel, Studio Wolverine, Rewilding Foundation, van Bommel Faunawerk, Wereld Natuur Fonds en Zoogdiervereniging.

wolven en het nieuws

De komst van de wolf zorgt voor aandacht in de pers. Ook in relatie tot onze kudde:

Kuddebeschermingshonden

Sinds mei 2022 zijn er twee kuddebeschermingshonden (kbh) bij onze kudde gekomen. Zij zorgen voor bescherming van de kudde als we de hei op gaan.


Luister naar het item over onze kbh op Omroep Gelderland